Cristiane Shinohara Moriguchi Tatiana de Oliveira Sato
CTIT UFMG