Mario Sacomano Neto Juliana Keiko Sagawa
CTIT UFMG